Posts

Showing posts from July, 2012

เรื่องของชาวนา

Image
คนที่มีบทบาทมากที่สุดในประเทศไทยคือชาวนา เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ทำงานหนักเป็น
มีความสันโดษและพอเพียง ชาวนาเติบโตมาข้าวของตัวเอง ไก่ของเขาที่เลี้ยงเอง เก็บผลไม้จากต้นไม้ของเขาเอง และ ช่วยเหลือกันเกื้อกูนกัน ความจำเป็นของการใช้เงินนั้นแทบไม่มี ชาวนา(สมัยก่อน)ไม่ต้องซื้อปุ๋ย, เมล็ดพันธุ์, และใช้เชื้อเพลิงเพียงเล็กน้อย 
          ชาวนา(สมัยก่อน)ไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าและไม่มีน้ำใช้ภายในบ้าน(ใช้ที่แม่น้ำ) แต่เขามีความสุขกับชีวิตของเขา  จนวันหนึ่งมีคนบอกเขาว่า "คุณต้องมีชุดโทรทัศน์แล้วนะ"
        ชีวิตเกษตรกรจะไม่เหมือนเดิมหลังจากที่เขามีชุดโทรทัศน์ ก่อนอื่นจะต้องได้รับกระแสไฟฟ้าไปที่บ้านและเก็บเงินรายเดือนที่มาพร้อมกับค่าไฟฟ้า แล้วเขาก็จะต้องกู้เงินเพื่อซื้อโทรทัศน์ ซึ่งเขาจะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยสูงผิดปกติ และเกษตรกรคิดว่าพวกได้มีเวลาที่ลำบากยากจน ทำให้ลูก ๆ ของเขาออกจากบ้านเข้าสู่เมืองเพื่อใช้ "ชีวิตที่ง่ายขึ้น" และค่าใช้จ่ายเยอะขึ้น ตอนนี้เขาต้องแข่งขันเพื่อโทรทัศน์เครื่องนั้น

หลังจากที่ซื้อโทรทัศน์แล้วเขาก็ซื้อเครื่องจักรใหม่ๆ ที่เขาเห็นโฆษณาในโทรทัศน์ กับบรร…

Next

ฉันต้องทำ อะไรสักอย่างแล้ว . มันน่าจะแล้ว เรารออะไรละ