Thursday, November 8, 2012

IaaS PaaS SaaSSoftware as a Service (SaaS) คือ การให้บริการโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งการใช้งาน รูปแบบของบริการผ่านทางเบราว์เซอร์ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อซอฟต์แวร์แพคเกจและเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อมาติดตั้งใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง เช่น ระบบอีเมลล์ (E-mail) ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) เป็นต้น   
* Google  App, Salesforce.com , Windows Live , Office 365 , Dynamics CRM Online

Platform as a Service (PaaS) คือ บริการด้านแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นการให้บริการแพลตฟอร์มที่รองรับการทำงานของแอปพลิเคชั่น โดยผู้ใช้บริการสามารถนำไปใช้ในการปรับใช้และจัดการได้เอง ระบบ PaaS นั้นประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล และระบบมิดเดิ้ลแวร์ตัวอย่างเช่น Window Server, Linux, Oracle Database เป็นต้น

Infrastructure as a Service (IaaS) คือ บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นการให้บริการฮาร์ดแวร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย ในรูปแบบเวอร์ชวลไลเซชั่น (virtualization) ซึ่งทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากรได้แบบไดนามิก เช่น การเพิ่ม-ลดขนาดของซีพียู ฮาร์ดดิสก์ หรือแรมของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น
Amazon EC2
VMware

thk:http://byta-an.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
     http://blogs.technet.com

No comments:

Post a Comment

VirtualHost HTTP redirect to HTTPS

<VirtualHost *:80>     ServerName www.example.com     Redirect / https://www.example.com/ </VirtualHost> <VirtualHos...